Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

 

Hiihtosuunnistuksen kansalliset kilpailut 24.-25.1.2015

(sprintti ja keskimatka)


 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

 

Päivystävä sairaala: OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu, puh. (08) 315 2011, yhteispäivystys (08) 315 2655

 

 

1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

 

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata suunnistusseurojen, SK Pohjantähti ja Vesaisen Pojat, järjestämän hiihtosuunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

 

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma julkaistaan Vesaisen Poikien www-sivuilla. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.

 

Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulun poliisilaitokselle ja Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitokselle.

 


2. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

 

2.1 Tilaisuuden nimi:

Kaksipäiväinen kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu, sprintti ja keskimatka.

2.2 Tilaisuuden järjestäjä:

SK Pohjantähti ry, Rautatienkatu 11, 90100 Oulu

Vesaisen Pojat ry, Possakantie 36 C4, 90800 Oulu

2.3 Järjestämispaikka:

Sankivaaran ampumahiihtostadion, Oulu

Karttakoordinaatit (www.112.fi  kautta)

N 64° 58.8965'

E 25° 41.6826'

 

Pelastuspalveluruutu 26P3C50.

2.4 Ajankohta ja aukioloajat:

24.-25.1.2015 klo 9-16

2.5 Selvitys tilaisuudesta:

Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu. N. 200 kilpailijaa, 30 toimitsijaa + 50 huoltajaa/yleisöä. Kilpailukeskus Sankivaaran ampumahiihtostadion, Oulu.

 

Lauantaina klo 12-14 ja sunnuntaina klo 11-13 porrastettu väliaikalähtö. Maali suljetaan klo 15.00 molempina päivinä.

2.6 Arvioitu yleisömäärä:

Kokonaismäärä n. 300 henkilöä, ikärakenne 0-80 vuotta. Ei alkoholitarjoilua, kahvila.


 

3. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

 

3.1 Tulipalo:

Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalustona käsisammuttimet. Alkusammutus ja ilmoitus 112.

3.2 Sairaskohtaus:

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla lääkäri sekä sairaanhoitaja. Tarvittaessa lääkäri lähtee maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.3 Tapaturma:

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla lääkäri sekä sairaanhoitaja. Tarvittaessa lääkäri lähtee maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.4 Liikenne:

Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 + hätäensiapu.

3.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet:

Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita.

3.6 Eksyminen maastoon:

Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa jolla kontrolloidaan että kaikki ovat tulleet pois maalista.

3.7 Sähkötapaturma:

Kilpailussa käytetään alueen sähköverkkoa. Sähkötapaturman riski pieni.

3.8 Myrkytystapaus:

Juoma- ja kahvivesi on Oulu vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

 

 

4. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

 

4.1 Tilaisuuden johtajat:

Vesa Halonen 040 8052 049

Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

4.2 Turvallisuudesta vastaava:

Hemmo Ahokoivu 040 5195 624

Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

4.3 Rakenteista vastaava:

Hemmo Ahokoivu 040 5195 624

Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

4.4 Liikenne ja pysäköintivastaava:

Mika Isolahti 0400 276 912

Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta ja tarvittavien opasteiden pystyttämisestä.

4.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava:

Vesa Halonen 040 8052 049

4.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana:

Lääkäri Elina Kivelä 050 556 8318, sekä 1 sairaanhoitaja

Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

 

4.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana:

Hemmo Ahokoivu 040 5195 624

Apuna ratamestariryhmä (Pasi Jussila 050 3876 400) + tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen. Maastoetsinnässä ensisijaisesti mukana Pasi Jussila.

 

 

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

 

5.1 Alkusammutuskalusto:

Käsisammutuskalusto.

5.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka:

Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka kilpailukeskuksessa, maalirakennuksessa. Auto varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin OYS:aan. Tarvittaessa kutsutaan ambulanssi.

 

Terveyspalveluiden päivystys alueella.

OYS, puh. (08) 315 2655.

5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka:

Ampumastadionin parkkipaikka.

5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta:

Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 6.1.

5.5 Sisäinen hälyttäminen:

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Tuomas Pussila.

5.6 Pelastustiet:

Mikonmäentie.

 

Helikopterin laskeutumisalue: Kilpailukeskus (N 64°58.90' E 025°41.68' WGS84), pelastuspalveluruutu 26P3C50.

 

 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1 Pysäköintijärjestelyt:

Opastus Vaalantie (tie nro 8300) - Mikonmäentien risteyksestä, n.10 km Kuusamontieltä Muhoksen suuntaan.

Opasteet ovat paikalla lauantaiaamusta 24.1. klo 10.00 lähtien. Pysäköinti ampumastadionin parkkipaikka. Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat.

6.2 Ensiapukoulutus:

Ensiavusta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt (lääkäri + sairaanhoitaja).

6.3 Alkusammutuskoulutus:

Lauantai aamuna tilaisuutta ennen kisakeskuksessa.

 

6.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon:

Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille sähköpostijakeluna. Lisäksi se julkaistaan Vesaisen Poikien www-sivuilla. (http://www.vesaisenpojat.fi/kilpa-ja-kuntosuunnistus/kilpasuunnistus/avoin-hiihtosuunnistuskilpailu-s/pelastussuunnitelma/). Pelastussuunnitelma on myös kaikkien nähtävillä kilpailukeskuksen infotaululla.

 

EA-pisteessä, tulospalvelussa ja infopisteessä kilpailunjärjestäjien puhelinluettelo ja pelastusohjeet.

6.5 Kadonneen etsintä:

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa maalin sulkemisesta (klo 15.00), pelastushenkilöstö (ratamestariryhmä/Jussila) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1/2h), ilmoitetaan poliisille (puh 112). 

Vesa Halonen                    Hemmo Ahokoivu

Tapahtuman johtaja          Tapahtuman turvallisuudesta vastaava