Pelastussuunnitelma

 

Pelastussuunnitelma

 

Vesaisen Poikien kansalliset suunnistuskilpailut 28.-29.7.2018 Loukkojärvellä

 

 

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

(POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

 

Päivystävä sairaala: OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu, puh. (08) 315 2011, yhteispäivystys (08) 315 2655

 

 

1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata  Vesaisen Poikien järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

 

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma julkaistaan Vesaisen Poikien www-sivuilla. Pelastussuunnitelma on myös tulostettuna kilpailukeskuksen infotaululla.

 

Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.

 

Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulu-Koillismaa pelastuslaitokselle sähköisessä muodossa osoitteeseen okpl.riskienhallinta@ouka.fi.

 

2. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

2.1 Tilaisuuden nimi

Kansalliset suunnistuskilpailut.

 

2.2 Tilaisuuden järjestäjä

Vesaisen Pojat, Minkkitie 6, 90410 Oulu

 

2.3 Järjestämispaikka

Loukkojärvi, Kari Niskasen vapaa-ajan asunnon pihapiiri.

Karttakoordinaatit

P 65° 12,659'

I 25° 55,652'

 

2.4 Ajankohta ja aukioloajat

28.-29.7.2017 klo 8-16 (talkootoimintaa torstaista 26.7. klo 9 alkaen)

 

2.5 Selvitys tilaisuudesta

Kansallinen suunnistuskilpailu noin 250 osallistujaa, 20 toimitsijaa + 50 huoltajaa/yleisöä. Kilpailukeskus on Kari Niskasen vapaa-ajan asunnon pihapiirissä Loukkojärvellä.

Suunnistus tapahtuu maastossa jalan liikkuen. Suunnistustehtävässä kierretään järjestäjien laatimia reittejä käyttäen apuna karttaa ja kompassia. Kilpailu alkaa lauantaina klo 11 ja sunnuntaina klo 10. Kilpailussa noudatetaan porrastettua lähtöä ja liikennettä Loukkojärven yksityistiellä ei kilpailun aikana pysäytetä eikä ohjata, mutta tien varrella on varoituskyltit mahdollisen liikenteen varoittamiseksi.

 

2.6 Arvioitu yleisömäärä

Kokonaismäärä on noin 300 henkilöä sisältäen kilpailijat ja yleisön. Ikärakenne kilpailussa on 8 - 80 vuotta. Kahvilaravintola on järjestäjien toimesta kilpailukeskuksessa, jossa ei ole alkoholitarjoilua.

 

3. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

 

3.1 Tulipalo

Kilpailukeskuksessa on tulentekokielto ja ravintolateltasta löytyy alkusammutin, jolla aloitetaan mahdollinen alkusammutus ja ilmoitus tulipalosta tehdään hätänumeroon 112.

 

3.2 Sairaskohtaus

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste ja mahdollinen hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Kilpailupaikalla päivystää Kiimingin ensiapuryhmä. Vakavissa tapauksissa soitetaan hätänumeroon 112.

 

3.3 Tapaturma

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste ja mahdollinen hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Kilpailupaikalla päivystää Kiimingin ensiapuryhmä. Vakavissa tapauksissa soitetaan hätänumeroon 112.

 

3.4 Liikenne

Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 ja annetaan hätäensiapu.

 

3.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Kilpailukeskuksessa ei ole rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla viitoituksilla.

 

3.6 Eksyminen maastoon

Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa, jolla kontrolloidaan että kaikki ovat tulleet pois maastosta.

 

3.7 Sähkötapaturma

Kilpailuissa käytetään Kari Niskasen vapaa-ajan asunnon tarjoamaa normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski on pieni.

 

3.8 Myrkytystapaus

Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

 

3.9 Sään ääri-ilmiöt

Sään eri ääri-ilmiöiden, kuten kovan ukkosen, rankkasateen tai tuulen noustessa vaarallisen voimakkaaksi, kilpailu perutaan tai keskeytetään. Päätös kilpailun keskeyttämisestä tehdään kilpailun johtajan, valvojan sekä tuomarineuvoston kokouksessa.

 

4. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

 

4.1 Kilpailunjohtaja

Pasi M. Jussila, 045 221 3221

Kokonaisvastuu tapahtumasta, päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

 

4.2 Turvallisuudesta vastaava

Pasi M. Jussila, 045 221 3221

Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

 

4.3 Rakenteista vastaava

Lasse Westerholm, 0500 892 654

Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

 

4.4 Liikenne ja pysäköintivastaava

Pasi Jussila, 0400 227 201

 

4.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Pasi M. Jussila, 045 221 3221

 

4.6. Ensiapuhenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

EA-ryhmän vastuuhenkilönä toimii Maarit Räisänen (040 718 6114).

 

4.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Pasi M. Jussila, 045 221 3221

Apuna ovat ratamestari Jukka Tienhaara 044 7342567 sekä tarvittava määrä kilpailun muita toimihenkilöitä tilanteesta riippuen ja ensiapuryhmä. Maastoetsinnässä on ensisijaisesti mukana ratamestari Jukka Tienhaara.

 

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

5.1 Alkusammutuskalusto

Järjestäjän alkusammutuskalusto.

 

5.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka

Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka ovat kilpailukeskuksessa, kaikkien tapahtuman osallistujien helposti löydettävissä. Auto on varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin OYS:aan.

 

5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Kilpailukeskuksen peltoaukea.

 

5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta

Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 6.1.

 

5.5 Sisäinen hälyttäminen

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja on Tuomas Pussila 050 461 1236.

 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1 Pysäköintijärjestelyt

Opastus kilpailupaikalle Kuusamontieltä Hannuksesta, 8.6 km Kiimingistä Kuusamon suuntaan. Opastuksesta matkaa kisapaikalle Loukkojärventietä 8 km. Pysäköinti tapahtuu tienvarsipysäköintinä Kilpailukeskuksen läheisyydessä. Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat.

 

6.2 Ensiapukoulutus

Ensiavusta vastaa Kiimingin EA-ryhmä, jonka yhteyshenkilö on Maarit Räisänen.

 

6.3 Alkusammutuskoulutus

Kilpailuaamuina pidetään alkusammutuskoulutus, sekä käydään välineistö ja niiden sijainti lävitse järjestelytehtävissä olevien ihmisten kanssa.

 

6.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille ja se käydään lävitse kilpailuaamuina järjestäjien palaverissa.

 

6.5 Kadonneen etsintä:

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö ( Pasi M. Jussila, ratamestari Jukka  Tienhaara ja Lasse Westerhom) kokoavat etsintäryhmän ja suorittavat maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan poliisille (puh 112).

 

Pasi M. Jussila

Kilpailun johtaja ja tapahtuman turvallisuudesta vastaava